top of page

Junior Performance: Suo-Gan or Gently Sleep

Updated: May 29, 2021

Gently Sleep is also known as Suo Gan, it is a Welsh lullaby that was first printed in 1800. The song's title simply means lullaby (suo = lull; cân = song). I have seen it in print as Suo-Gan for many years.


Learning Objective

Fluency Skills

  • Using C3, D3, E3

  • Using C5, D5, E5


Interpretation Skills

  • Play hands together


Demonstration VideoLyrics

The English lyrics are shown on www.contemplator.com/wales/lullaby.html


Sleep, my baby, on my bosom,

Warm and cozy, it will prove,

Round thee mother's arms are folding,

In her heart a mother's love.

There shall no one come to harm thee,

Naught shall ever break thy rest;

Sleep, my darling babe, in quiet,

Sleep on mother's gentle breast.


Sleep serenely, baby, slumber,

Lovely baby, gently sleep;

Tell me wherefore art thou smiling,

Smiling sweetly in thy sleep?

Do the angels smile in heaven

When thy happy smile they see?

Dost thou on them smile while slum'bring

On my bosom peacefully.Huna blentyn yn fy mynwes

Clyd a chynnes ydyw hon

Breichiau mam sy'n dyn am danat,

Cariad mam sy dan fy mron

Ni cha dim amharu'th gyntun

Ni wna undyn â thi gam

Huna'n dawel, anwyl blentyn

Huna'n fwyn ar fron dy fam.


Huna'n dawel, heno, huna, Huna'n fwyn, y tlws ei lun Pam yr wyt yn awr yn gwenu, Gwenu'n dirion yn dy hun? Ai angylion fry sy'n gwenu Arnat ti yn gwenu'n llon Tithau'n gwenu'n ol dan huno Huno'n dawel ar fy mron?


Paid ag ofni, dim ond deilen Gura, gura ar y ddor Paid ag ofni, ton fach unig Sua, sua ar lan y mor Huna blentyn, nid oes yma Ddim i roddi iti fraw Gwena'n dawel yn fy mynwes Ar yr engyl gwynion draw.Comments


Chris Caton-Greasley LLCM(TD) MA (Mus)(Open)

Ethnographic Musicologist, Teacher, Researcher

bottom of page